Příjemné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2015

Společnost STEIER spol. s r.o. a všichni její zaměstnanci Vám všem společně přejí příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.